Personale

Velkommen til vores hjemmeside!

Telefon: 66 16 77 50

Sygeplejerske Anja Carlsen

Anja Carlsen har været ansat i lægehuset siden 1. april 2009


Arbejdsopgaver:


 • Blodprøvetagning og andre laboratorieopgaver
 • Vejledning af diabetespatienter
 • Kostvejledning
 • BT kontrol
 • Astma/KOL(rygerlunger) kontroller
 • Rygestopsamtaler
 • Vaccinationer
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Allergiudredning
 • Assistance til operationer og spiraloplægning
 • Lettere akutfunktioner
 • Vejledning ifm obstipation
 • Smertekonsultationer


Sygeplejerske Evelyn Arndal

Evelyn Arndal har været ansat i lægehuset siden 1. september 2014


Arbejdsopgaver:


 • Blodprøvetagning og andre laboratorieopgaver
 • Vejledning af diabetespatienter
 • Kostvejledning
 • BT kontrol
 • Astma/KOL(rygerlunger) kontroller
 • Rygestopsamtaler
 • Vaccinationer
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Allergiudredning
 • Assistance til operationer og spiraloplægning
 • Lettere akutfunktioner


Sygeplejerske Pernille Mejer

Pernille Mejer har været ansat i lægehuset siden 1. september 2020


Arbejdsopgaver:


 • Blodprøvetagning og andre laboratorieopgaver
 • Vejledning af diabetespatienter
 • Kostvejledning
 • BT kontrol
 • Astma/KOL(rygerlunger) kontroller
 • Rygestopsamtaler
 • Vaccinationer
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Allergiudredning
 • Assistance til operationer og spiraloplægning
 • Lettere akutfunktioner


Praksismanager Mia Lundby Drescher

Mia har været ansat i lægehuset siden 1. marts 2020


Arbejdsopgaver:


 • Telefonpasning/visitation
 • Modtagelse af patienter
 • Alle administrative opgaver i huset
 • Planlægge introduktion af nye medarbejdere
 • Ansvarlig for mail/e-boks

PERSONALE

Copyright © All Rights Reserved