Uddannelseslæger

Velkommen til vores hjemmeside!

Telefon: 66 16 77 50

UDDANNELSESLÆGER


Klinikken deltager i videreuddannelsen af unge læger.


Lægerne, der arbejder i klinikken har 1 - 5 års erfaring fra sygehuset.


Uddannelseslægerne modtager daglig supervision, hvor de patienter, de har set bliver gennemgået. Ved spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med konsultationen, rådfører uddannelseslægen sig med en af de faste læger.


Vi har følgende uddannelseslæger ansat:

 

Mette Marie Nielsen - Har tidligere været her som fase 1 læge og er nu tilbage i fase 2. Mette Marie er midt i uddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin. Hun er her til udgangen af april 2020.

Dorit Kraft Weisbjerg er ny uddannelseslæge her fra 1. marts 2020 til 31. august 2020. Dorit er relativt nyuddannet fra Århus Universitet og er her som led i sin videre uddannelse som læge.


Rune Kristensen er ny uddannelseslæge her fra 1. marts 2020 til 31. august 2020. Rune er tidligere uddannet fysioterapeut og er her som led i sin videre uddannelse som læge.


Copyright © All Rights Reserved