Uddannelseslæger

Velkommen til vores hjemmeside!

Telefon: 66 16 77 50

UDDANNELSESLÆGER


Klinikken deltager i videreuddannelsen af unge læger.


Lægerne, der arbejder i klinikken har 1 - 5 års erfaring fra sygehuset.


Uddannelseslægerne modtager daglig supervision, hvor de patienter, de har set bliver gennemgået. Ved spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med konsultationen, rådfører uddannelseslægen sig med en af de faste læger.


Vi har følgende uddannelseslæger ansat:

 

Mette Marie Nielsen - Returlæge. Er hos os en dag om måneden. Hun er ved at uddanne sig til speciallæge i Almen Medicin.

Marete Holbeck-Brendel - Uddannelseslæge fase 1 fra 1. september 2019 til 28/2 2020. Herefter er Merete her 1 dag om måneden de næste 2½ år, hvorefter hun vender tilbage i et halvt år. Altsammen som led i uddannelsen til Speciallæge i Almen Medicin.


Kaja Bryhn - Uddannelseslæge (KBU) fra 3/4 2019 til 14/11 2019. Kaja er fra Norge, men taler flydende dansk.
Copyright © All Rights Reserved