Sygebesøg

SYGEBESØG


Sygebesøg i hjemmet aftales med lægen direkte.


Vi søger at begrænse sygebesøg til de situationer hvor patientens helbred umuliggør andet, da sygebesøg er meget tidskrævende for lægen. Desuden er konsultation i klinikken mere effektiv, da lægen har adgang til den elektroniske patientjournal, blodprøvetagning, undersøgelsesudstyr og instrumenter, der ikke kan medbringes i hjemmet.


En gang om året tilbydes enkelte svagelige ældre et opfølgende hjemmebesøg, hvor der bl.a. foretages en grundig gennemgang af helbredsforhold og medicin.