Praktisk information

PRAKTISK INFORMATION


Konsultation

Konsultation foregår kun efter forudgående aftale med sekretæren eller lægen.


Der er dagligt konsultationer i tidsrummet 08.15 - 14.30, onsdag dog til kl. 16.00.


At undgå ventetid stiller krav til både patienten og lægen. Der er normalt afsat 15 minutter til konsultationen inkl. skrivearbejde. Overholdes dette ikke forsinkes næste konsultation. Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det at du udvælger de vigtigste, og at der aftales en ny konsultation en anden dag.


Akut opstået sygdom: Konsultation aftales telefonisk på 66 16 77 50 mellem kl. 8 og 13.

Til akuttider er der afsat 10 minutter pr. konsultation, og kun den akutte problemstilling tages op.


Udeblivelse fra konsultation

Hvis du udebliver uden afbud fra en konsultation til kørekort attest eller anden privat attest (som du selv betaler før), bliver du opkrævet et gebyr på 400 kr

Telefon- eller videokonsultation med lægen

Det er sygeplejerskerne og lægesekretæren, som vurderer om det er relevant, at du får en kort opringning eller videokonsultation med lægen.


Hvis det er relevant, vil lægen kontakte dig i tidsrummet 10.45-11.30.


Konsultationer i dette tidrum varer ca. 5 minutter og er beregnet på at give svar på en prøve, tale om næste trin i en plan, kort afklaring af medicinforhold og lignende. De egner sig IKKE til samtaler, almindelige konsultationer, drøftelse af problemstillinger m.m.


Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet 08.00-13.00 sidder sygeplejersker og lægesekretæren ved telefonen (dog lukket kl. 11.30-12.00 pga. frokost).

Her kan du:

  • Få oplyst resultat af rutineprøve eller -undersøgelse.
  • Forny recept
  • Bestille tid


 


HUSK at du også kan bestille tid og forny recepter via app'en Min Læge eller via laegevejen.dk


Receptfornyelse: Det kan det tage nogle timer, inden lægen har godkendt og apotektet har registreret recepten. Det betyder, at medicin bestilt om formiddagen først kan forventes klar om eftermiddagen. Du skal derfor også være opmærksom på, at der ikke bliver fornyet medicin de dage, hvor klinikken er lukket.


Attester, spiraloplægning og andre særlige konsultationer: Tidsbestillingen skal foretages telefonisk, da disse konsultationer er af forskellig varighed. Det er ikke muligt at booke tid til en "helbredsundersøgelse" uden forudgående kontakt med læge.


Videokonsultaion

Når du har fået tid til en videokonsultation, skal du downloade app'en: Min Læge på din telefon og logge ind med NemID første gang. 

Derefter "sætter du dig" i det virtuelle venteværelse ca 5 minutter før din tid med lægen.

Lægen logger på og finder dig der. 


DOWNLOAD :

- Skema til den 1. graviditetsundersøgelse