Uddannelseslæger

UDDANNELSESLÆGER


Klinikken deltager i videreuddannelsen af unge læger.


Lægerne, der arbejder i klinikken har 1 - 5 års erfaring fra sygehuset.


Uddannelseslægerne modtager daglig supervision, hvor de patienter, de har set bliver gennemgået. Ved spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med konsultationen, rådfører uddannelseslægen sig med en af de faste læger.


Vi har følgende uddannelseslæger ansat:

 


Mads Dandarnell Juul

1. sept. 2023 - 31. aug. 2024


Johanne Hjuler Hansen

1. marts 2023 - 31. august 2024


Martin Mørk Hansen

1. juni 2024 - 30. november 2024